Bestand verkleinen online dating

Posted by / 06-Nov-2017 17:15

Bestand verkleinen online dating

De maximaal te winnen vrije ruimte wordt bepaald door de laatst bezette sector op de partitie.De totale vrije ruimte op een partitie is echter versnipperd doordat bestanden verspreid over de partitie worden weggeschreven in plaats van netjes achter elkaar.Er zijn maar weinig tools geschikt om een partitie veilig, mt behoud van gegevens te verkleinen. Deze tool is snel toegankelijk en relatief veilig in gebruik, doch beperkt in zijn mogelijkheden.Voldoet de hoeveelheid vrijgemaakte ruimte niet aan de verwachtingen, dan is het noodzakelijk een geavanceerdere tool in te zetten.Hierdoor ontstaan 'gaten' tussen de bezette sectoren.De partitie kan in eerste instantie eenvoudig worden verkleind door alleen de nog niet gebruikte sectoren aan het einde van de partitie te 'verwijderen'.Klik hiervoor met rechts op de vrije schijfruimte, kies de optie Nieuw eenvoudig volume en doorloop de wizard.

Het verplaatsen van bestanden op de partitie zorgt voor ingrijpende wijzigingen (met name in de partitietabel), het mag dus duidelijk zijn dat dit geen klusje zonder risico's is!

Alles verloopt via uw browser, het programma waarmee u surft op het Internet.

Het gebruik van We Transfer wijst zichzelf uit, maar om het u gemakkelijk te maken zetten we alles eens op een rijtje: De bestanden worden verzonden via een versleutelde verbinding en zijn nadien enkel voor de verzender en de ontvangers beschikbaar via een unieke link.

De enige beperking is de bestandsgrootte, de limiet ligt op 2 GB wat ongeveer overeen komt met 3 volle CD's aan data.

Indien meer dan één bestand verzonden moet worden zal We Transfer zelf alle bestanden in één zip-bestand comprimeren zodat alles ineens verstuurd kan worden.

bestand verkleinen online dating-51bestand verkleinen online dating-57bestand verkleinen online dating-57

One thought on “bestand verkleinen online dating”